Dzwoń i rezerwuj

+48 694505054

+48602711270

apartamentyport@gmail.com


Facebook


Wordpress

Lokalizacja

 • Cicha Przystań
  Apartamenty i Pokoje Port
  Ul. Cicha 9
 • Cicha Przystań
  Apartamenty Wyspa Solna
  Ul. Zygmuntowska 14
 • Cicha Przystań
  Apartament Wyspa Solna
  Ul. Szpitalna 8

Regulamin i warunki rezerwacji w obiektach zarządzanych przez naszą firmę.

REGULAMIN REZERWACJI

 Cicha Przystań Apartamenty Port Kołobrzeg, zarządzana przez Firmę Piotr Liszewski z siedzibą ul. Szpitalna 8A/7 78-100 Kołobrzeg, NIP: 776-155-34-08,  zwany dalej WYNAJMUJĄCYM, będący stroną umowy najmu apartamentu (obiektu noclegowego) na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z GOŚCIEM.

GOŚĆ – klient dokonujący rezerwacji, osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy najmu apartamentu.

REZERWACJA WSTĘPNA – zapytanie ze strony GOŚCIA o możliwość zarezerwowania usługi najmu apartamentu (wolne terminy, dostępność określonego typu apartamentu) wykonane osobiście, telefonicznie, lub w formie elektronicznej: przez e-mail, lub przez skrzynkę kontaktową na Facebooku.

REZERWACJA POTWIERDZONA-NIEGWARANTOWANA – rezerwacja potwierdzona pisemnie w formie elektronicznej, którą będzie utrzymana w ciągu 2 dni od daty wysłania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.

REZERWACJA POTWIERDZONA-GWARANTOWANA – rezerwacja potwierdzona przedpłatą, oznacza, że zamówione usługi będą gotowe na przyjazd GOŚCIA w wyznaczonym terminie i zakresie.

GOŚĆ może rozpocząć pobyt od godz. 16 w pierwszej dobie ustalonego terminu.

OFERTA STANDARDOWA – typ rezerwacji, która może być bezpłatnie anulowana najpóźniej do 30 dni przed ustalonym terminem przyjazdu. Wymaga przedpłaty w wysokości minimum 30%.

OFERTA BEZZWROTNA – typ rezerwacji, która wymaga przedpłaty 100%, ale koszt usługi noclegowej jest zrabatowany o 5% w stosunku do oferty standardowej. Oferta jest aktywna tylko w wybranych terminach. Rezerwacja bezzwrotna nie podlega anulacji.

 1. REZERWACJA WSTĘPNA

1.1 Zapytanie lub zgłoszenie zyskuje status rezerwacji wstępnej, jeśli spełnia wymogi:

 1. zawiera komplet danych osoby rezerwującej (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)
 2. termin pobytu
 3. liczbę osób, (dorosłych i dzieci; wiek dzieci)
 4. rodzaj apartamentu

1.2 Rezerwacja wstępna nie jest w żaden sposób wiążąca, dopóki nie zostanie potwierdzona pisemnie.

 1. REZERWACJA POTWIERDZONA – NIEGWARANTOWANA

2.1 Rezerwację można potwierdzić ustnie (telefonicznie lub osobiście), ale zawsze na adres GOŚCIA jest wysyłane pisemne potwierdzenie wraz z wyszczególnieniem wszystkich warunków rezerwacji (termin, liczba osób, cena, rodzaj apartamentu).

2.2 W potwierdzeniu podana jest kalkulacja wynajmu (na podstawie zgłoszenia opisanego w punkcie 1.1) wyrażona w PLN z wyliczonym podatkiem VAT 8%. Kalkulacja zawiera również:

 1. informację o wysokości wymaganej przedpłaty na poczet usług.

2.3 Potwierdzenie wysłane przez WYNAJMUJĄCEGO  do GOŚCIA oznacza, że rezerwacja przyjęła status rezerwacji potwierdzonej-niegwarantowanej.

 1. REZERWACJA POTWIERDZONA – GWARANTOWANA

3.1 GOŚĆ jest zobowiązany do przekazania przedpłaty ustalonej w potwierdzeniu rezerwacji na konto najpóźniej w terminie 2 dni od potwierdzenia rezerwacji niegwarantowanej. Wysokość przedpłaty podana jest w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym do GOŚCIA i wynosi nie mniej niż 30% dla ofert standardowych i 100% dla ofert bezzwrotnych

3.2 Po zaksięgowaniu przedpłaty, rezerwacja zyskuje status potwierdzonej-gwarantowanej. Termin pobytu, wartość zamówienia oraz świadczenia są wiążące dla obydwu stron, WYNAJMUJĄCEGO i dla GOŚCIA.

 1. ZAPŁATA ZA REZERWACJĘ

4.1 Najpóźniej w dniu przyjazdu, ale przed rozpoczęciem pobytu, GOŚĆ jest zobowiązany do wpłaty pozostałej należności.

4.2 Wpłata całkowitej należności za pobyt stanowi zawarcie umowy między WYNAJMUJĄCYM a GOŚCIEM.

 1. ANULACJA REZERWACJI

5.1 Anulacji pobytu GOŚĆ może dokonać w każdym czasie z zachowaniem warunków anulacji wyszczególnionych w potwierdzeniu rezerwacji.

5.2 Anulacja rezerwacji potwierdzonej-niegwarantowanej – brak przedpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację GOŚCIA z zamówienia usług i na tej podstawie Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację, bez konieczności kontaktowania się z GOŚCIEM.

5.3 Anulacja rezerwacji potwierdzonej-gwarantowanej (po dokonaniu przedpłaty).

 1. Oferty standardowe można bezpłatnie anulować w terminie do 30 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu. Po tym terminie WYNAJMUJĄCY ma prawo do zatrzymania przedpłaty jako rekompensaty za niezrealizowane zamówienie.
 2. Oferty bezzwrotne nie podlegają anulacji.
 3. Jeśli przedpłata nie podlega zwrotowi a GOŚĆ z ważnych powodów nie może zrealizować pobytu w wyznaczonym terminie, wówczas może wystąpić o zmianę terminu rezerwacji w miarę dostępności miejsc w cenach obowiązujących w nowym terminie. W nowym terminie obowiązuje Cennik znajdujący się na stronie www.apartamentyport.pl  Zmiana terminu nie może narażać WYNAJMUJĄCEGO na straty. Postulat GOŚCIA dotyczący zmiany terminu pobytu nie jest wiążący dla WYNAJMUJĄCEGO. Jeśli strony osiągną porozumienie zmiana terminu wymaga pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności.
 4. Niepojawienie się GOŚCIA w obiekcie w dniu rozpoczęcia pobytu (bez poinformowania obiektu) traktowane jest jako anulacja rezerwacji.

5.4 Odmowa zapłaty przez GOŚCIA 100% wartości rezerwacji przed rozpoczęciem pobytu stanowi odstąpienie od umowy przez GOŚCIA. WYNAJMUJĄCY ma prawo do anulowania rezerwacji oraz do zachowania przedpłaty.

5.5 W przypadku anulacji części pobytu (skrócenia pobytu) przez GOŚCIA, WYNAJMUJĄCY nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

 1. REKLAMACJE

6.1 GOŚĆ ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

6.2 Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybienia, drogą pisemną na adres Firmy: ul. Szpitalna 8A/7,  78-100 Kołobrzeg.

 6.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana listownie na adres adresata reklamacji.

 1. SPORY

Spory między GOŚCIEM a WYNAJMUJĄCYM rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Firmy WYNAJMUJĄCEGO.

Regulamin

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Apartamentach Cicha Przystań Port Kołobrzeg, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Odbiór kluczy do Apartamentu następuje w Apartamencie po wcześniejszym ustaleniu z obsługą konkretnej godziny przyjazdu, lub bezobsługowo po otrzymaniu kodów dostępu.
 3. Należność za pobyt regulowana jest przez Gościa w formie przedpłaty na konto po dokonaniu rezerwacji.
  W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Gości terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 4. Podczas meldowania w Apartamencie pobierana jest kaucja na poczet ewentualnych uszkodzeń i zniszczeń lub zagubienia kluczy.. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu Apartamentu i zwrocie kluczy.
 5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem.WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odmowy wydania klucza do pokoju i przyjęcia Gościa, który:
 • nie posiada ważnego dokumentu lub nie chce okazać dokumentu
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin
 • nie opłacił całej kwoty za rezerwację Apartamentu
 1. Ilość osób zajmujących Apartament nie może być większa niż ustalona podczas rezerwacji.
  Za każdą dodatkową osobę spoza rezerwacji pobierana będzie opłata w wysokości 20% ceny podstawowej za dobę.
  Każdy Apartament przystosowany do odpowiedniej liczby Gości (opis Apartamentów) i ta liczba Gości nie może być przekroczona.
 2. Goście wynajmujący Apartament nie mogą przekazywać Apartamentu innym osobom nawet, gdy nie upłynął termin, za który została uiszczona opłata.
 3. W Apartamentach i Pokojach w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.
  Zachowanie osób korzystających z usług naszego obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia w Apartamencie lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
  Opłata za zagubienie kluczywynosi 400 złotych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach świeczek, grzałek, żelazek i innych podobnych , niestanowiących wyposażenia pokoi.
  Przed wyjściem z Apartamentu prosimy o zamknięcie drzwi na balkon, wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.
 6. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych do Apartamentu. Zarządca Apartamentów nie odpowiada za pozostawione rzeczy na terenie całego obiektu.
 7. W apartamencie bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł, stanowiącą równoważność kosztów prania tapicerek i usługi odświeżania Apartamentu.
 8. Wszystkie dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 9. Parking jest ogólnodostępny. Obiekt nie gwarantuje dostępności miejsc. W niektórych apartamentach GOŚĆ otrzymuje pilot do szlabanu umożliwiający wjazd na teren osiedla, wjazd na terenie osiedla jest bezpłatny, niestrzeżony i dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla w związku z tym WYNAJMUJĄCY nie gwarantuje wolnego miejsca parkingowego wszystkim Gościom.
  Nie ponosi też odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
  16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez niego adres na jego koszt.
  W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji zostaną złożone w depozycie i przechowane przez 1 tydzień.

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy i życzymy udanego urlopu

Cicha Przystań Apartamenty Port Kołobrzeg